Nokian Tyres’ dealer

Southwest Firestone Minneapolis

Address 5009 Xerxes Ave. South, Minneapolis, 55410

Tel. 612-927-5678